Anve Myklatun startet Myklatun Transport i 1974 med en lastebil i Eidfjord. Første oppdrag var masseflytting da Sysendammen på Hardangervidda ble bygget. I 1988 ble Myklatun Transport omdannet til et aksjeselskap. De siste årene har Myklatun Transport AS levert store mengder foredlede steinmasser til hytteprosjektene og vann- og kloakkprosjektet i Sysendalen. Siden ble brøyting av Rv7 over Hardangervidda hovedvirksomheten i 25 år. På det meste var det 3 brøytebiler og en hjullaster som gikk på vidda hele vinteren.  Etter å ha vært borte i 5 år begynte vi i 2011 å brøyte på Hardangervidda som underentreprenør for Mesta.

Bilpark

Bilparken teller 3 dumperbiler med hengere, 85 tonnmeter kranbil, hjullaster, 18 tonns gravemaskin og maskinhenger.

Ansatte

Firmaet har i dag 5 ansatte + leiehjelp ved behov.

  • Vidar Myklatun (daglig leder)
  • Kjell Inge Myklatun
  • Anve Myklatun
  • Daniel Hotle
  • Liv Myklatun (administrasjon)