Myklatun Transport AS utfører de fleste tjenester innen entreprenørfaget. Vi har lang erfaring innen de fleste felt, og samarbeider med lokale entreprenører når det gjelder større prosjekter. Se våre tjenester under:

  • Maskinflytting
  • Boring og sprengning
  • Kraning og lasting
  • Veivedlikehold – brøyting, fresing, grusing og strøing
  • Levering av stein og grus
  • Flytting og transport av det meste, som f eks båter, containere, trelast
  • Masseflytting